Balkan Travel Logo

Bulgaristan Konsolosluğu Yetkili Acentası

Vize Sihirbazı

Bulgaristan Şirket Kurulumu

Firmamız 2007 yılından bu yana turizm, vize, vatandaşlık, eğitim danışmanlığı konusunda hizmet vermektedir ve alanında en önde gelen kuruluşlar arasında yer almaktadır. Her geçen yıl tecrübemiz artmış ve hizmet ağımız genişlemiştir.

Günümüzde Bulgaristan'da şirket kurmak birçok Türk yatırımcı için mümkün hale geldi. Şirket kurma işlemlerinde limited ve anonim şirketlerde kayıt süresi 5 iş günü, şubeler de ise yaklaşık 2 haftadır.  Bulgaristan’da şirket kurmak isteyenler için uzman ve tecrübeli kadromuz ile güvenilir danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bulgaristan’da Ticari Temsilcilik Açmak İçin Yapılması Gerekenler:

 • Türkiye'de kurulu faal bir şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki bir veya daha fazla ilanlarının fotokopisi, ticaret sicil memurluğunda veya ticaret odasında (noterde değil) ‘Aslı gibidir’ şeklinde tasdik edildikten sonra, valilikten veya kaymakamlıktan ‘apostil’ (tasdik şerhi) damgası alınır.
 • Şirketin kuruluş tarihiyle ilgili olarak Ticaret Sicil Memurluğundan bir belgenin ve ticaret odasından sicil kaydının (faaliyet belgesinin) orijinalleri (noterdeki suret tasdiki geçerli değildir) valilikten veya kaymakamlıktan ‘apostil’ (tasdik şerhi) ile tasdik ettirilir.
 • Türkiye'deki şirket genel kurul toplantısı yaparak, Bulgaristan'da ticaret temsilciliğinin açılması için karar alır. Kararda, şirketin Bulgaristan'da kim veya kimler tarafından temsil ve idare edileceği ve o kişinin yetkileri belirtilmiş olur. Karar Defteri’ne işlenecek bu kararın bir fotokopisi çekilerek, noterde ve valilikte veya kaymakamlıkta yukarıdaki işlemler yaptırılır.
 • Şirketin Bulgaristan'daki ticaret temsilciliğini yönetecek olan kişi Türkiye'deki şirkette müdür veya imza yetkilisi sıfatında değilse, şirket müdürünün veya yetkilisinin ona Bulgaristan'da ticaret temsilciliği açtırması, temsilciliğin açılması ile ilgili olarak iş takibi için Bulgaristan'da kendi takdirine göre birilerine vekâletname vermesi, bu temsilciliğin yönetimini yapması, şirketi kendi imzası ile temsil ve ilzam etmesi ve şirketin faaliyet alanlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olması, ayrıca dilerse başka işler için de noter tasdikli bir vekâletname vermesi gerekir. Bu orijinal vekâletname de noter tasdikinden sonra valilikte veya kaymakamlıkta apostil edilecektir. (Bir noterde verilmiş vekâletnamenin fotokopisi yapılarak başka bir notere suret tasdiki yaptırılmış vekâletname örneği geçerli değildir.)
 • Şirketin Bulgaristan'daki temsilciliğini idareyle yetkili kişi, Bulgaristan'a gelip burada yaptırılacak başka işlemleri takip ettirmek için avukatına vekâlet verir ve kendi orijinal imza sirkülerini Bulgar noterine onaylatır.


Not: Türkiye'de yaptırılacak 1. 2. ve 3. şıktaki işlemler orada tercüme ettirilmez, ettirilse de Bulgaristan'da kabul görmez ve yeniden tercüme ettirilir.

Yabancı uyruklu özel kişi ile tüzel kişinin Bulgaristan'da kuracakları şirketlerin avantajları ve dezavantajları:

 • Özel kişinin (kişilerin) kuracağı Bulgar şirketi, mahkeme kararındaki iştigal konusunda yer alan faaliyet alanlarının dışındaki, kanunla veya hükümetin geçici bir kararnamesiyle yasaklanmış olmayan faaliyetleri de gerçekleştirebilir. Ancak 10 Bulgar vatandaşına sigortalarını yaptırarak istihdam sağlamak zorundadır. Bu şart, tüzel kişinin kuracağı Bulgaristan şubesi için de geçerlidir.
 • Tüzel kişinin kuracağı Bulgaristan ticaret temsilciliği, 10 kişiye istihdam sağlamak zorunda değildir. Buna rağmen Bulgaristan oturumu alabilir. Ancak beş yıl sürekli oturumdan sonra sabit oturum alamaz ve dolayısıyla Bulgaristan vatandaşlığı talebinde bulunamaz. Böyle bir temsilcilik Bulgaristan'da ticari faaliyet gösteremez. Ancak şirketi temsil etmekle, Bulgaristan'da pazar araştırmaları, görüşmeler, sözleşmeler yapmakla yetinmek zorundadır.


Bulgaristan’da Özel Kişi Olarak Şirket Kurmak İçin Yapılması Gerekenler:

 • Bu şart, şirkette yetki sahibi olacak kişiler için özellikle geçerlidir. Türkiye'den başka bir evrak veya belge getirmelerine gerek yoktur.
 • Bir Bulgar bankasına, şahıs şirketi sermayesi olarak gösterilecek 5000 Bulgar Levası yatırılır. Bu para şirket kurulana kadar yaklaşık iki hafta bankada kalır ve şirket kararı çıkınca bankadan çekilebilir.
 • Kişinin şirketin kurulmasını mutlaka Bulgaristan'da bekleme zorunluluğu yoktur. Vekâletnameyle bütün işler takip edilebilir.


Not: Yukarıda belirtilen ücrete şirketin ticaret odasına kayıt harcı dâhil değildir. Bulgaristan'da ticaret odasına kayıt mecburiyeti yoktur. Arzu eden ticaret odası kayıt harcını öder. İstediği zaman kaydını yaptırır.

Türkiye'den farklı olarak Bulgaristan'da Tek Kişilik Ltd. Şti. ve Tek Kişilik A.Ş. de kurulabilir. Yani sahibi tek kişidir. Bu kişi özel de olabilir, tüzel de. Hak ve yükümlülüklerinde olduğu gibi masraflarında ve sermaye parasında da çok kişili şirketten bir farkı yoktur.

Şirket kurulduktan sonra şirket ortakları, Bulgar Yabancılar Şubesi'nin takdirine göre Bulgaristan'da 3, 6 veya 12 aylık oturma hakkı kazanırlar. Bu haktan yararlanmak için Bulgaristan'a tekrar ‘D vizesi' ile gelmeleri gerekir. Oturum almak için adayların üçer fotoğrafı ve oturum süresine göre değişen bir harç ödemeleri gerekir. Süresi dolduktan sonra oturum izni uzatılabilir. Ancak bu durumun aşağıdaki gibi bazı şartları vardır:

 • Yabancı uyruklu bir kişi Bulgaristan'da iş yapmak istiyorsa, en az 10 Bulgar vatandaşını sigortalı olarak istihdam etmek ve şirket faaliyetini devam ettirmek zorundadır.
 • Vergi mükellefi olarak vergi borcu bulunmamalıdır.
 • Bulgaristan'da geçim kaynağının ispatı olarak herhangi bir Bulgar bankasında kendi şahsı adına en az 3000 leva para bulundurmalıdır.

Şartlar ilgili makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanmalıdır.