Balkan Travel Logo

Bulgaristan Konsolosluğu Yetkili Acentası

Vize Sihirbazı

Bulgaristan 'da şirket açmak

Bulgaristan 'da şirket açmak

Bulgaristan 'da şirket açmak

Bu blog yazımızda ‘Bulgaristan’da şirket açmak’ konusuna değineceğiz.

Öncelikle şunu bilmelisiniz ki; Türk vatandaşı olarak Bulgaristan’da şirket açma hakkına sahipsiniz.

Bulgaristan’da şirket kurmak istiyorsanız; kayıtlar ajansına bağlı ticaret siciline kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Limited ve anonim şirketlerde kayıt süresi 5 iş günü ve şubeler için ortalama 2 hafta olmaktadır. Türkiye’den farklı olarak, ticari ve sanayi odalarına kayıt gönüllüğe bağlıdır.

Bulgaristan’da kurmak istediğiniz şirkete bir isim verirken, bu ismin daha önce Bulgaristan’da başka bir şirkete verilmemiş olması önem taşır.

Bulgaristan şirket türleri

2 farklı şirket türü mevcuttur. Anonim ve limited şirketler.

  • Anonim şirketler en az 2 tane ortak ile kurulur ve sermayesi asgari 50.000 leva olmalıdır.
  • Limited şirketler de en az 2 ortak ile kurulmalı ve sermayesinin en az asgari 2 leva olması gerekmektedir.

Bulgaristan vergi oranları

Bulgaristan Avrupa Birliği’nin en düşük kurumsal vergi oranlarından birine sahiptir. Bulgaristan’da şirket açmak istiyorsanız, bu ülkede kayıtlı şirketlerin makul bir vergi sisteminden faydalanabilirsiniz. Bu durum düşük işgücü maliyetiyle bir araya geldiğinde harcamalardan büyük bir oranda tasarruf etmiş olursunuz.

Bulgaristan’da bir şirket açtıysanız; yönetim ve vergi harcamalarınızda yaklaşık %20’den daha fazla bir azalma görülür.

  • Kurumlar vergisi: yıllık net karın %10’una denk gelmektedir
  • Kâr payı vergisi: %5 olmaktadır
  • KDV ise %20 – şunu da belirtmek gerekir ki: AB sınırları içerisinde gönderim söz konusu ise KDV’den muaf olunur
  • Kişisel gelir vergisi %10’dur

KDV Kodu nasıl alınır?

Eğer açtığınız firmanız adına kayıt yaptırdıysanız, Ulusal Gelirler Ajansı size bir KDV numarası vermektedir.

Bulgaristan’da şirket nasıl kurulur?

Bulgaristan’da şirket kurmak için gerekli sermaye anonim veya limited şirketi olmasına bağlıdır. Ancak Bulgaristan’da oturum vizesi için başvuru yapmak isterseniz, zayıf bir sermaye ile oturum izninin çıkmama ihtimali yüksektir. Dolayısıyla; şirket kurmak istiyorsanız sermayenizin belli bir rakamın üstüne çıkmasına dikkat edin.

Eğer daha küçük çaplı iş yapan bir firma kurmak istiyorsanız, limited şirket türünü seçebilirsiniz. Anonim şirketleri yapılarından dolayı daha kompleks olmaktadır ve yönetimleri daha zordur.

LTD (Limited) Şirketi açmak için gerekli belgeler

Şirket bilgilerini içeren beyanname, şirket kuruluş sözleşmesi, şirkete ortak olan kişinin varlığını ve ulusal kanunlara göre söz konusu kişiyi temsil etme yetkisine sahip kişileri gösteren belge, şirket genel kurulunun yönetici tayin etme kararı, yöneticilerin noter tasdikli görev kabulü ve imza sirkülerleri, yatırılan sermayeyi belirten bir belge ve özel yasalara bağlı olarak diğer belgeler gerekmektedir.

Gerekli evraklar ile ilgili bilmek istediğiniz her şeyi Balkan Travel deneyimli kadromuza danışarak öğrenebilirsiniz.

AD (Anonim) şirketi için gerekli

Tek kişilik Anonim şirket kuruluşu için başvurunuzda ticaret siciline kayıt ve şirket ismi alma için ücret ödemeniz gerekmektedir. Eğer şirketiniz bankacılık veya sigortacılık alanında faaliyette bulunacak ise AD’nin kuruluşu için başvuruda ticaret siciline kayıt ücreti ödemeniz gerekir.

AD (Anonim) şirketi için gerekli belgeler arasında;

Şirket bilgilerini içeren beyanname, düzenlenen kuruluş toplantısı tutanağı, AD’de bulunan tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin AD kuruluşunda yer alma kararı çerçevesinde yetkili olduğunu kanıtlayan belge ve yer alma kararını gösteren belge, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimiyle ilgili toplantı tutanağı, Tüzüğün herhangi bir kurulda tüzel kişiliği haiz bir üyenin bulunmasına izin verdiği durumlarda, bu tüzel kişinin kuruldaki temsilcisini tayin eden yetkili organ kararı; kurucu tüzel kişinin yabancı olduğu veya kurucu tüzel kişinin ticaret sicilinde kaydı bulunmadığı durumlarda ise tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin ilgili organının bu kararı alma çerçevesinde yetkili olduğunu beyan eden belge, Yönetim Kurulunun şirket temsilcileri seçme toplantısı ile ilgili tutanak, Tüzel kişiliği haiz kurucularda yetkili organlarının AD kuruluşunda yer alma kararını belgeleyen evrak, Yönetim Kurulu ya da Müdürler Kurulu tarafından onaylanan ve kuruluş esnasında hisse beyan eden kişilerin bir listesi, kurucuların düzenledikleri beyannameler, Yönetim organları üyelerinin noter tasdikli görev kabulleri ve beyannameler, Şirketi temsil etmekle yükümlü olan kişilerin noter tasdikli görev kabulleri ve imza sirkülerleri, gerekli durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli olan lisans ve izinler, bazı durumlarda yönetim organları üyelerinin uzmanlık veya yeterlilik belgeleri, bankaya yatırılan sermayeyi kanıtlayan belge ve özel kanunların getirdiği diğer belgeler gerekmektedir.

Bu konu ile ilgili detaylara ulaşmak için Balkan Travel profesyonel ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

Bulgaristan’da şube açmak

Kendi ülkesinin kanunları kapsamında ticari faaliyette bulunmak isteyen ve kayıt işlemini gerçekleştirmiş her yabancı kişi Bulgaristan Ticaret Kanunu’na göre Bulgaristan’da yabancı kişi şubesi açma hakkına sahip olmaktadır.

Eğer şube açmak istiyorsanız; şube açma başvurunuzu Ticaret Sicili’ni tutmakla görevli Kayıtlar Ajansı’nın herhangi bir bölge temsilciliğine yapabilirsiniz.

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuz için yanınızdayız.

Bulgaristan’da şube açmak için gerekli belgeler

Bulgaristan’da şube açmak istiyorsanız; gerekli belgeler arasında şube açma beyannamesi, yabancı şirketin varlığı, ticari faaliyetlerde bulunma hakkını ve yabancı şirketi temsil eden kişilerin isimleri ve temsil şeklini gösteren belge, yabancı şirketin şube açma kararını gösteren belge, bazı durumlarda gerekli lisans veya izin belgesi, şirket sözleşmesi ve buna ait diğer belgeler, yabancı şirket şubesini yöneten kişinin noter tasdikli imzasını içeren vekaletname, yöneticinin noter tasdikli görev kabulü ve imza sirkülerleri, bazı durumlarda yöneticilerin uzmanlık veya yeterlilik belgeleri ve özel kanunların gerektirdiği diğer evraklar gerekmektedir.

Gerekli belgeler hakkında daha kapsamlı bilgi almak için bize ulaşın.

Bulgaristan Paypal ödemeleri

Paypal hesabı açarak Bulgaristan’da işlemlerinizi halledebilirsiniz. Faaliyet gösterecek olan şirketiniz ile ilgili tüm ödemeleri Paypal üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. PayPal sizin e-postanız ve kredi kartınız arasında bir bağlantı kurmaktadır ve böylelikle ticari işlemlerinizde kredi kartınızın bilgilerini vermek durumunda kalmazsınız.

Paypal hesabının nasıl açıldığını bilmiyorsanız, Paypal hesabıyla ilgili şüpheleriniz veya öğrenmek istediğiniz detaylar varsa size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Şirket sahipleri için Bulgaristan Oturum İzni

Bulgaristan’da şirket açmak istiyorsanız, ülkede şirket açma kategorisi üzerinden oturum izni almanız mümkündür.

Bulgaristan D vize başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Bulgaristan konsolosluklarında bizat bulunmanız ve dosyanızı elden teslim etmeniz gerekmektedir. Şirketiniz üzerinden oturum izni başvurusu yapmak istiyorsanız, Bulgaristan’da var olan şirketin belgeleri ile Türkiye’den hazırlanması gereken evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak sunmanız gerekmektedir. Şirket açma kategorisi üzerinden D vizesi almak istiyorsanız, Ankara, İstanbul, Edirne ve Bursa’da bulunan konsolosluklara başvuru yapabilirsiniz. Bulgaristan oturum iznine başvuracaksanız ikametinizin olduğu bölgedeki Bulgaristan temsilciliğinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Şirketiniz kurulduktan sonra şirket ortakları Bulgaristan'da 3 aylık, 6 aylık veya 12 aylık olmak üzere oturum izni alabilmektedirler.

Bu yazıyı paylaş