Balkan Travel Logo

Bulgaristan Konsolosluğu Yetkili Acentası

Vize Sihirbazı

Bulgaristan'da şirket açmanın avantajları

Bulgaristan'da şirket açmanın avantajları

Bulgaristan'da şirket açmanın avantajları

Bu blog yazımızda Bulgaristan’da şirket açmanın avantajlarına değineceğiz.

Bulgaristan’da şirket açmayı düşünüyorsanız; bunun oldukça yerinde bir karar olduğunu söylememiz gerekiyor.

Çünkü Bulgaristan’da istikrarlı bir demokrasi mevcuttur ve iç ve dış yatırımcılara eşit fırsatlar sunulmaktadır. Bunlara ek olarak Bulgaristan NATO üyesi ve bir Avrupa Birliği ülkesidir. Bu nedenle; Bulgaristan yabancı yatırımcılar tarafından oldukça sık tercih edilmektedir.

Demografik bilgiler

Bulgaristan’da toplam nüfus 6.948.445’dir.

Çalışma çağındaki nüfus % 61.8’dir.

Çalışma çağında olan bireylerin %80’i lise veya üniversite mezunudur.

Diğer ülkelerdeki iş verenlere göre en uygun maaş gelirleri Bulgaristan’da mevcuttur.

Bulgaristan’da 5 milyondan fazla kişi büyük şehirlerde ikamet etmektedir.

Kurumlar vergisi ve gelir vergisi %10 oranındadır

Bulgaristan’da kurumlar vergisi ve gelir vergisi %10 oranındadır. Temettü üzerinden %5 vergi kesintisi uygulanmaktadır. En az 50 kişiye istihdam sağlayacak 5 milyon Euro’nun üstündeki yatırımlarda ithal edilecek makine için 2 sene boyunca KDV muafiyeti söz konusudur. Ayrıca; Ar-Ge alanındaki harcamalarının hesaba geçirilme olanağı bulunmaktadır.

Bulgaristan’da işçilik durumu

Bulgaristan’daki işçilik durumu aşağıda belirtilmiştir:

25- 64 yaş arası olan ve çalışma çağında bulunan grupta işçilik durumu %61,8’dir. Bu grupta yer alan kişilerin %60’ı birden fazla yabancı dil bilmektedir.

AB ülkelerinden en düşük OPEX oranları

İstihdam Ajansı yardımıyla gençler ve engelli olan bireylerin istihdam edilmesi halinde çalışma ücretlerinin ve sosyal ile sağlık sigorta primlerinin 1 senelik süreye kadar karşılanması imkanı vardır. Ayrıca yatırım projelerine özel hükümet desteği sunulmaktadır.

Yatırım kanunu ile ilgili öne çıkan avantajlar

A ve B klas alan projeler için belirli özel şartlar bulunmaktadır.

Bunların arasında şunlar vardır: Bilgilendirme hizmetleri ve idari hizmetlerin verilmesi ile ilgili sürelerin kısaltılması, bireysel idari hizmetlerin verilmesi, yatırım projesi ihtiyaçlarının karşılanması kapsamındaki eğitimlere maddi destek sunulması, işe yeni başlayan çalışanların sosyal güvenlik için yatırımcı tarafından ödenen primlerin bir kısmının karşılanması yoluyla maddi anlamda destek verilmesi.

Şartlar

  • Yatırımın işsizlik oranının yüksek olduğu bölgelerde gerçekleşmesi veya faaliyetlerin ileri teknoloji kapsamında olması gerekmektedir.
  • Yatırımın ön planında sanayi bölgesi veya tekno park olmalıdır.

Bu şartlar sağlanırsa, yatırımcılara Yatırım Kanunu’na göre özel imkanlar sunulmaktadır.

Öncelik alan yatırım projeleri için özel tedbir paketi bulunmaktadır:

  • Devlet kurum desteği
  • Özel sektör ile kurum arasında iş birliği
  • Eğitim ve araştırma yatırımlarına %50’ye kadar destek
  • Sanayi yatırım veya projeleri için %10’a kadar maddi destek

Devlet yönetimi

Bulgaristan, Büyük Millet Meclisi tarafından 1991 yılının temmuz ayında kabul edilmiş Anayasa çerçevesinde parlamenter bir cumhuriyet olmaktadır. Ülkenin kanunları ise Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası tarafından belirlenmektedir. Hükümet devlet bütçesini yönetir, devlet mülkiyetinin yönetimini düzenler ve anayasada belirtilen bazı kategorilere giren uluslararası sözleşmeleri ile ilgilenir.

Ekonomi

Bulgaristan Güneydoğu Avrupa kısmında yer alır ve Avrupa’yı Asya’ya bağlayan stratejik bir konuma sahiptir. Bu konum sayesinde birtakım avantajlar oluşmaktadır. Güneydoğu Avrupa hızla gelişen bir piyasaya sahiptir. Ülke ayrıca tüketicilere piyasaya gümrüksüz erişim sağlamaktadır.

Bulgaristan’da siyasi ve makroekonomik istikrar mevcut olup yatırımcılara yönelik muhtelif teşvikler sunulmaktadır. Bunların arasında; BGN – Euro döviz kuru, istikrarlı demokrasi, yatırımcılara yönelik özel destekler, %10 gelir vergisi, işsizlik oranının yüksek olduğu bölgelere yapılan yatırımlarda %0 vergi uygulanması, Reel GSYİH’de büyüme, enflasyon oranı yılda bir değişim - %2.4, işsizlik oranı %11.4, bütçe fazlalığı - %0.8, AB içerisinde en düşük işletme masrafları, serbest sermaye dolaşımı ve öncelikli yatırım projeleri için devlet desteği bulunmaktadır.

Yatırım Teşvik Kanunu’na göre teşvikler:

Bu kanuna göre A sınıfı ve B sınıfı içerisinde olan projeler aşağıdaki teşviklerden yararlanabilir:

  • Bilgilendirme ve idari hizmetlerinin alınabilmesi için sürenin kısaltılması
  • Bireysel idari hizmetlerinin sunulması
  • Geliştirilen ve iyileştirilen idari ortamı
  • Firmalara uygun sicil şartları

 

 

Bu yazıyı paylaş